2024. julius 15. | Örkény, Henrik, Roland, Bonaventúra

Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Községünkben 2011. augusztus 1.-vel új alapítású általános iskola kezdte meg működését. A két tanítási nyelvű iskolánk oktatás célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük. Tanulóinkat megtanítsuk az idegen nyelven való tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására. A diákjaink alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák és a későbbiekben a szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják. Célunk továbbá, hogy különböző kultúrák értékein keresztül neveljük gyermekeinket türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjünk pozitív én- és országkép kialakítására; értessük meg velük a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fontosságát. Mindezen célok megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk, hogy iskolánkban családias légkörben fegyelmezett munka folyjon a közösen meghozott szabályok betartásával.

Intézményünk a két tanítási nyelvű oktatása során többet vállal, mint két nyelv oktatását és két tanítási nyelv alkalmazását. Vállalja az irányelv alapelveinek megfelelő nevelést-oktatást is. A kitűzött célok szükségessé teszik, hogy a tanulók a célnyelv országaival jobban megismerkedjenek, értsék és növekvő empátiával fogadják azok másságát, táguljon világképük.
Iskolánkban, a magas elvárások teljesítését az idegen nyelvi tanárok mellett, anyanyelvi lektor is segíti. Első osztálytól kezdődően kiemelt óraszámban (heti 5 órában) tanulnak a gyermekek angolt, melyből 2 órát angol szakos tanár, 3 órát pedig anyanyelvi lektor tart. Az életkori sajátosságait figyelembe véve, angol nyelven tanulják az éneket, technikát és a testnevelést. A felső tagozatban is folytatódik a tantárgyak angol nyelven való tanulása. Ebben a tanévben a testnevelés mellett az Eu-s ismeretekkel és a célnyelvi civilizációval ismerkedhetnek tanulóink. Terveink szerint a későbbiekben az informatika, (esetleg más) tantárgy tanítása is angol nyelven történik majd. Az 5-8. osztályokban heti 2-2 órában a második idegen nyelvet, a németet is oktatjuk
Követelményeink megfogalmazása során a fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanulóinkat eljuttassuk az idegen nyelven való gondolkodás-, megfelelő szövegértés-, beszédkultúra szintjére, megtanítsuk őket az idegen nyelv használatára az információszerzésben, közlésben és az alkalmazásban.

Továbbra is fontosnak tartjuk, az országos kompetencia mérések eredményeinek megtartását, javítását. Nyolcadikosaink középiskolára felkészítését - fenntartó támogatásával - matematika és magyar tantárgyakból heti + 1-1 óra keretében biztosítjuk. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra is.

Gyermekeink napjuk nagy részét intézményünkben töltik, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységek hasznos eltöltésére. Számos, érdekes szakkör várja az idegen nyelv, informatika, színjátszás és kézművesség iránt érdeklődőket. Alkalmanként mozi és színházlátogatásra is kísérjük tanulóinkat.

Kiemelten foglakozunk diákjaink egészséges életmódra nevelésével: a tanulás mellett délutánonként sportszakkörök-kézilabda, atlétika, úszás, természetjárás, túrázás stb… -várja gyermekeinket. Ezen kívül a prevenció érdekében különböző előadásokat szervezünk az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatban, melyre tanulóinkon kívül Szülőket is szeretettel várjuk.
Iskolánk napközis és tanulószobai ellátást biztosít, így az oktató-nevelő munka 8 órától 16 óráig tart. Szükség esetén már fél 7- től tudjuk fogadni tanulóinkat, és fél 5-ig maradhatnak a felügyeletünk alatt.

Fenti céljaink megvalósítása érdekében intézményünkben a tárgyi és személyi feltételek adottak, hiszen magasan képzettek kollégáink mellett és a 100%-os szakos ellátottságot óraadók bevonásával biztosítjuk.

Szívesen biztosítunk lehetőséget, hogy akár személyesen is betekintést nyerhessenek iskolánk oktató-nevelő munkájának megismerésére.

Az iskola korábbi történetéről itt olvashatnak >>
Bookmark and Share

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 13.00 - 15.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00

Az adóügyi előadó ügyfélfogadása:
Csütörtök: 8.00 - 12.00

 

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Dobos Marietta- +36 20/580-8057
Némethné Frank Tímea - +36 20/428-61-03
december 1-től
 
hétfőn: 13:00 - 15:00 óráig,
­kedden: 9:00 – 12:00 óráig
­szerdán: 9:00 – 12:00 óráig,
­csütörtökön: 13:00 – 15:00 óráig
­pénteken: 9:00 – 12:00 óráig
 
Időpont foglalás:
https://dobos-medical.reservio.com

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00
 

Településrendezési eszközök:

Kunsziget Község Településrendezési eszközei itt elérhetők

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu