2018. május 26. | Fülöp, Evelin

A Manóvár Családi Napközi gondozói állást hirdet

01/17
09:58

A Manóvár Családi Napközi állást hirdet gondozói munkakör betöltésére

Kunsziget Gyermekellátó Társulás
 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
 
Manóvár Családi Napközi
Kunsziget
1 fő családi napközi gondozói
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (napi 8 óra)
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9184  Kunsziget, Petőfi tér 14.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő felügyelet nyújtása, gondozásuk, napi étkeztetésük és foglalkoztatásuk biztosítása, Az ellátás során szükséges adminisztráció vezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
§         8 általános, a családi napközit működtetők felkészítő tanfolyamának (29/2003.(V.20.) ESzCsM rendelet) elvégzése, vagy a tanfolyam éppen folyamatban lévő végzése,
§ Gyermek szükségleteinek és életkori sajátosságainak magas szintű ismerete. A gyermekgondozáshoz szükséges érvényes Egészségügyi nyilatkozat.
§         18. életév betöltése.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Egészségügyi/ápolói, gyermekgondozási szakirányú végzettség.
§         Hasonló területen, gyermekgondozásban, egészségügyben szerzett tapasztalat.
§         Kunszigeti lakóhely.
Elvárt kompetenciák:
§         Rátermettség, jó szervező- és kommunikációs készség, magas szintű empátia, tolerancia.
§         Számítógép kezelésének ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         képesítést igazoló okirat másolata, részletes szakmai önéletrajz.
33/1998.(VI.24.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint érvényes Egészségügyi Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a Gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § 8. bekezdésében meghatározott kizáró ok. Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárulás.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. január 28. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 22. 16.00 óra.
Postai úton a beérkezés határideje is.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lendvai Ivánné polgármester ad a 06/30-2269730-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak Kunsziget Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9184 Kunsziget, József A.u.2.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni Manóvár Családi Napközi.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 25.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
§          www.kunsziget.hu 2013. január 16.
§          Továbbá a helyben szokásos módon hirdető táblákon.
 
                                                                                 Kunszigeti Gyermekellátó Társulás
                                                                                              Lendvai Ivánné
                                                                                                polgármester

Bookmark and Share

Vissza

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Hétfő: 13.00 – 16.00
Kedd: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 8.00 – 12.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00

Adóigazgatási ügyintéző ügyfélfogadása Kunszigeten:
Péntek: 10.30 – 13.00

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal ügysegédjének fogadóórája:
csütörtökön (minden páros héten) 13:45 – 14:30

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Póda István - 30/278-92-21
Némethné Frank Tímea - 20/428-61-03
hétfő 8:00-11:00, 14:00-16:00
kedd 8:30-11:30
szerda: 8:00-11:00, 14:00-16:00
csütörtök: 8:30-11:30
péntek: 10:00-13:00

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu