2018. április 22. | Csilla, Noémi, Kájusz

Óvodavezetői pályázati felhívás

07/02
12:17

Kunsziget Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Tündérvár  Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2013. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
9184 Kunsziget, Petőfi Sándor tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 67. §-ában foglalt szakirányú felsőfokú végzettség;
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
• pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai életrajz;
• a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
• végzettséget igazoló okiratok másolata;
• az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó szakmai program;
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lendvai Ivánné polgármester nyújt, a (96) 485-040 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Kunsziget Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9184 Kunsziget, József Attila u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 26.

Bookmark and Share

Vissza

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Hétfő: 13.00 – 16.00
Kedd: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 8.00 – 12.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00

Adóigazgatási ügyintéző ügyfélfogadása Kunszigeten:
Péntek: 10.30 – 13.00

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal ügysegédjének fogadóórája:
 csütörtökön 13.45 – 14.30

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Póda István - 30/278-92-21
Némethné Frank Tímea - 20/428-61-03
hétfő 8:00-11:00, 14:00-16:00
kedd 8:30-11:30
szerda: 8:00-11:00, 14:00-16:00
csütörtök: 8:30-11:30
péntek: 10:00-13:00

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu