2018. junius 20. | Rafael, Dina

Trükkös tolvajok a megyében

08/13
10:43

Trükkös tolvajok csaptak be és károsítottak meg idős embereket az elmúlt napokban Győrben és Sopronban. Az elkövetők módszere mind a három alkalommal ugyanaz volt. A szépkorúakat telefonon hívták fel és a sértettek unokájának kiadva magukat készpénzt kértek tőlük. A pénz átadásának helyszínén egy ismeretlen férfi vagy nő jelent meg, aki arra hivatkozva, hogy az unoka nem tudott eljönni, átvette a készpénzt és távozott.
 

A Győri és Soproni Rendőrkapitányság a tudomására jutott ügyekben nyomozást rendelt el csalás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tevékenysége során, kiemelt figyelmet fordít a lakosság felvilágosítására a trükkös tolvajok, házalók kapcsán. Különböző fórumokon, konferenciákon, idősek otthonában tartott előadásokon, a körzeti megbízottakon keresztül, illetve szórólapok osztásával is felhívják az állampolgárok figyelmét, hogy mit tehetnek, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozataivá.
A trükkös tolvajok jelenlétével azonban számolni kell. Az elkövető gyakran az időskorú sértettet megtévesztéssel károsítja meg. A tettesek a végsőkig kihasználják a sértett hiszékenységét, jóindulatát. Az alkalmazott trükkök fegyvertára óriási, az elkövetők rendkívül gyorsan alkalmazkodnak egy adott szituációhoz. Minden esetben egy cél vezérli
őket: a sértett értékeinek, pénzének megszerzése.

___________________________
1. Ne nyisson ajtót idegeneknek, ismeretlen személyeknek!
2. Ne bízzon meg ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek és jómodorúnak tűnik!
3. Ne engedje be a házaló árusokat (fa, paplan, stb.), E-on, Víz- és csatornaművek, Önkormányzat, Vöröskereszt és más hivatalos személynek álcázott embereket, bármennyire erőszakosak, tartsa kapun kívül őket, kérje a szomszéd vagy járókelő segítségét!
4. Ne hagyja nyitva a kaput, házának, lakásának ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban vagy a kertben van, mert bárki észrevétlenül bemehet!
5. Ne hagyja a kapuajtóban, lakása, háza bejárati ajtajában belül a kulcsot, még akkor sem, ha otthon van!
6. Ne hagyja a kapujának, házának, lakásának kulcsát a lábtörlő alatt, postaládában, virágcserépben vagy egyéb helyen, ha elmegy otthonról, inkább vigye magával!
7. Ne hagyja őrizetlenül azt a helyet, ahol nyitva van az ablak!
8. Ne vegye elő senki előtt a pénzét az otthonában, mert kifigyelik és észrevétlenül ellopják!
9. Ne tartson otthon 100 ezer forint feletti összeget, vigye be a postára, bankba, takarékszövetkezetbe!
10. Ne nyisson ajtót éjszaka, ha zajt hall, inkább hívja a rendőrséget!

Telefonszám: 107 vagy 112

Az elmúlt néhány évben a bűnüldöző szervek tapasztalatai alapján megszaporodtak azok a bűncselekmények, melyeknek idős emberek a célpontjai. Sajnos az esetek döntő többségében a sértetti közrehatás is jelentős, pedig a jogsértések elkerülhetők lennének.
Az elkövetők az idős emberek jóhiszeműségét kihasználva károsítják meg azokat, akik elmulasztják a megfelelő elővigyázatosságot az őket felkereső idegenekkel szemben. Az
Elkövetett bűncselekmények változatosak, legtöbb esetben lopás vagy csalás történik,
erőszakra szerencsére viszonylag ritkán kerül sor.
Sok esetben kapcsolódik össze a bűncselekmények elkövetése a házaló árusok megjelenésével. Ezek a személyek gyakran rossz minőségű termékeket a sértetteket megtévesztve irreálisan magas áron adják el a kiszemelt áldozatnak.
Ilyen esetben gyakran úgy zajlik le az adás-vétel, hogy amikor az árus az ingatlanba „nyeremény” átadása címén bejutott, kijelenti, hogy a tárgy átadására csak egy bizonyos összeg – általában több 10.000 Ft – átvétele után van lehetőség, mely jóval meghaladja az állítólagos „nyeremény” valós értékét. Ha a pénz átadását az idős ember megtagadja, az árus kijelenti, hogy addig nem hajlandó az ingatlant elhagyni, amíg a pénzt meg nem kapta. Az idős embereket a határozott, esetenként támadó fellépésű elkövetők magatartása megfélemlíti, és inkább fizetnek.
A csalók ugyancsak változatos mesékkel, a hiszékeny sértetteket valamilyen nyeremény ígéretével kecsegtetve károsítják meg áldozataikat. Ide tartozik egy jellegzetes, és egyre elterjedtebb módszer is.
Az elkövetők nagy címletű bankjegyet váltatnak fel a sértettel, és a felváltáskor a pénzt szándékosan rosszul számolva vagy a nagyobb címletet kicserélve – például 10.000 Ft-ot 1.000 Ft-ra – a sértettet megtévesztik, és így csalnak ki különböző összegeket. Esetenként az is előfordul, hogy a felváltott bankjegy hamisnak bizonyul.
E bűncselekmények felderítése és bizonyítása nehézségekbe ütközik, mivel a sértettek túlnyomó többsége csak késve tesz bejelentést, mivel csak hosszabb idő múlva ébred rá, hogy megkárosították, és akkorra már nem emlékszik az elkövetőkre, nincs személyleírás, és a bizonyítékok eltűnnek. A tettesek nem véletlenül választják az idős embereket, hiszen bíznak jóhiszeműségükben, a romló érzékszervek és kihagyó emlékezet miatti előnyükben.
A módszerek roppant változatosak, ám kellő körültekintéssel az áldozattá válás elkerülhető.

Továbbra is kérünk mindenkit, hogy ne higgyen a megtévesztő ígéreteknek, ne engedjen illetéktelent az ingatlanába. Ennek érdekében a kapukat, bejárati ajtókat zárva kell tartani, a biztonsági láncot be kell akasztani.
Csak azt a formaruhával vagy megfelelő szolgálati igazolvánnyal rendelkező személyt bocsássák be, aki a belépés jogosságát megfelelően igazolta. Az alkalmazottak személyazonosságát az egyes szolgáltatók ügyfélszolgálatán keresztül telefonon is ellenőriz-
ni lehet, ha ez a helyszínen hitelt érdemlően nem állapítható meg.
Kérjük továbbá, hogy a bebocsátottakat lehetőség szerint ne hagyják magukra a lakásban, értékeik ne legyenek szem előtt, és általában legyenek minden idegennel szemben óvatosak.
Az úgynevezett „trükkös lopások” el követői leggyakrabban valamely hivatal, vagy közüzemi szolgáltató - E-on, Polgármesteri Hivatal, Nyugdíjbiztosító, stb... – alkalmazottjának, esetenként bűnüldöző szervezet tagjának – Rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, stb... – adják ki magukat, és különböző kitalált indokokkal pénzt kérnek az áldozattól, amelyet lefoglalnak vagy nyugta nélkül átvesznek, és magukkal visznek. Ugyancsak e bűncselekményi kategória jellemző elkövetési módja, hogy egy vagy több elkövető valamilyen mesével bejut az ingatlanba, a sértett figyelmét elterelik, és ezt kihasználva a lakást átkutatják, majd a megtalált, könnyen rejthető értékeket 

___________________________

Házalók, csalók, „trükkös” lopók

A trükkös lopást elkövető személyek hivatalosnak tűnő indokkal, kitalált történettel keresik fel lakásukon, házuknál elsősorban az idősebb korosztályhoz tartozó embereket, akiknek figyelmét elterelik, társuk/társaik eközben pedig a ház többi helységében kutatat(nak) és – elsősorban - készpénzt tulajdonítanak el.

Az elkövetőkről tudni kell, hogy általában megnyerő modorúak, sok közöttük a nő, illetve olyan csoportok, amelyeknek egy vagy több női tagja is van.

A tolvajok leggyakrabban önkormányzati tisztségviselőnek, a nyugdíjbiztosító munkatársának, közüzemi szolgáltató munkatársának (pl. víz, gáz, villanyóra leolvasó, szerelő stb.) rendőrnek, vagy akár az EESZI munkatársának adják ki magukat, és így jutnak be a sértettek lakásába/házába. Ezután terelik el a sértett figyelmét, és az általa korábban megmutatott rejtekhelyről ellopják a pénzt. A cselekmény elkövetéséhez pár perc elegendő és sokszor a kutatás nyomai is nehezen felfedezhetők.

További ismert „trükkök”:
• Bádogos, csatornatisztító, redőnyös, köszörűs, késélező, nyílászáró cserélő, háztól vásárló személyek
• „Unokás” csalás
• Balesetet szenvedett, bajba jutott személy

Házalók

Gyakran jelennek meg településeinken az úgynevezett házaló árusok. Sajnos azonban nem mindegyikük csupán eladási szándékkal csenget be. Gyakori trükk, hogy rosszullétet színlelve, esetleg a velük lévő kisgyermekre hivatkozva vizet kérnek. A gyanútlan áldozat beengedi őket a lakásába, ők pedig a figyelmet elterelve ellopják a könnyen mozdítható értékeket.

Megelőzés:

• Ha csengetnek, ellenőrizze, ki keresi, használjon biztonsági láncot, kémlelőnyílást!
• Lehetőleg ne vásároljon semmit a házaló árusoktól! (bizonytalan eredetű áruk, hamisított termékek, jótállás, garancia hiánya, a valós értéknél jóval magasabb ár stb.)
• Ajtaját ne tárja ki idegennek! Gondolja át indokolt-e az idegen jövetele, miért kér iratot, értéket, pénzt Öntől!
• Az értékekeit ne hagyja elől, zárja el, lehetőleg lemez- vagy pénzkazettákba!
• Legyen jó viszonyban szomszédjaival, ha Ön is figyelmet szentel nekik, ők is jobban fognak figyelni, ha segítségre volna szüksége!
• Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt!
• Jelentősebb értéktárgyairól (ékszer, műtárgy, műszaki cikkek stb.) készítsen házileltárt, feltüntetve azok egyedi jellemzőit, leírását, azonosítási számát stb.!
• Soha ne valljuk be senkinek, hogy egyedül vagyunk, és ne áruljunk el magunkról semmit idegeneknek (telefonon sem)!


Szolgáltatók nevével visszaélők

A közüzemi szolgáltatók nevével visszaélő „áldíjbeszedők, álszerelők” a mérőkészülékek leolvasásának, a házban tapasztalt rendellenességek elhárításának ürügyén jutnak be a lakásba, ahonnan a sértett figyelmének elterelésével különféle értékeket tulajdonítanak el. A lopással okozott kárt esetenként még azzal is fokozzák, hogy az „ellenőrzésért” pénzt kérnek. Az ilyen jellegű bűncselekmények áldozatai szinte minden esetben idős, nyugdíjas emberek.


Megelőzés:

• A közüzemű szolgáltatók díjbeszedőket nem alkalmaznak, pénzt személyesen nem hoznak, és nem is kérnek!
• Az áramdíjszámla, vízdíjszámla és gázszámla összegét kizárólag banki átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy postai úton, csekkel lehet kiegyenlíteni!
• A szolgáltatók szerelő munkatársai feladatuk végrehajtásakor arcképes igazolványukat és megbízólevelüket kérés nélkül bemutatják!
• Az arcképes igazolványon lévő azonosító alapján az ügyfelek telefonon keresztül ellenőrizhetik a szolgáltatók munkatársainak hitelességét!
• A mérőórák cseréjét az ügyfelekkel előzetesen egyeztetve végzik!
• A lejárt hitelességű mérőórák cseréje a szolgáltatók ügyfelei számára díjtalan!
• A helyszínen megrendelt egyéb szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek elvégzését, amelyet az ügyfelek bizonylati űrlapon igazolnak, kizárólag utólag, folyószámlán vagy csekken keresztül lehet kifizetni!

A szolgáltatók fokozottan kérik, hogy a nevükben készpénzt kérő, illetve ajánló, arcképes igazolvány nélkül érkező tolvajoknak ne higgyen, és indokolt esetben használja a fent említett ellenőrzési lehetőségeket.

Mi jellemzi az EESZI előgondozást végző kollégákat?

Az előgondozást végzők minden esetben csak telefonos egyeztetés után mennek ki az előgondozás helyszínére, előre megbeszélt időpontban. Amennyiben a kérelemben legközelebbi hozzátartozó van megjelölve, elsődlegesen vele beszélik meg az előgondozás időpontját, és nem az idős emberrel. Lehetőség szerint ragaszkodnak ahhoz, hogy az előgondozás időpontjában a hozzátartozó is jelen legyen. Az előgondozást végzők a helyszínre a szükséges dokumentációkkal érkeznek, telefonon előre leegyeztetve, hogy ellátást igénylő részéről milyen igazolásokra lesz szükség.
Az előgondozást végzők az intézmény igazgatója által adott írásos megbízással végzik munkájukat, amely dokumentum minden esetben az előgondozást végzőknél van.
Fényképes igazolvány készítése folyamatban van.
Az előgondozást végzők az előgondozás helyszínére intézményi Suzukival érkeznek, a Suzuki cégjelzéssel nincs ellátva, a gépkocsivezetők viszont az intézmény igazgatója általi meghatalmazással rendelkeznek a gépkocsi vezetésére.

Rendőrök azonosítása

A rendőröket egyenruhájuk (jelvénnyel), illetve szolgálati igazolványuk és azonosító számmal ellátott jelvényük igazolja. Amennyiben kétsége merülne fel az intézkedő személyazonosságával kapcsolatban hívja a 107-es segélyvonalat. A hamis igazolványon a jelvény alsó részén az azonosító szám helyett általában a POLICE felirat olvasható. Ilyet minden katonai boltban lehet kapni. A valódi rendőrigazolványon látható a tulajdonos arcképe, neve és rendfokozata. A hozzá tartozó azonosító jelvény alsó részén a POLICE felirat helyett egy ÖTJEGYŰ AZONOSÍTÓ SZÁM szerepel. A rendőrt intézkedése során az egyenruhája és az azonosító jelvénye, polgári ruhában szolgálati igazolványa és azonosító jelvénye igazolja. Az azonosító jelvényen kívül névkitűzőt, karjelvényt, rendfokozati jelzést (váll-lapot), továbbá közúton történő ellenőrzés során láthatósági mellényt visel.

Tudnunk kell, hogy a rendőr nem intézkedik zaklató jelleggel, visszaélésszerűen. Ha bármely okból kétségek merülnének fel bennünk az intézkedés jogszerűségét illetően, jogunk van megkérdezni, felírni a rendőr nevét, rendfokozatát, szolgálati helyét és jelvényszámát. Jogunk van panaszt tenni a rendőri intézkedés ellen, ha azt sérelmesnek találtuk.

Az álrendőröket leggyakrabban a készpénz megszerzése motiválja. A legfontosabb, amit tudni kell, hogy a rendőr nem vehet át készpénzt.

___________________________________

„Trükkös lopások” megelőzése

A trükkös lopást elkövető személyek hivatalosnak tűnő indokkal, kitalált történettel keresik fel lakásukon, házuknál elsősorban az idősebb korosztályhoz tartozó embereket. Az elkövetőkről tudni kell, hogy általában megnyerő modorúak, sok közöttük a nő, illetve olyan csoportok, amelyeknek egy vagy több női tagja is van. Jellemző módszer például, amikor az elkövető vizet kér, pénzt vagy segélyt hozott, vagy ügynökként különféle kedvező termékeket ajánl, vagy eladni kíván valamit. A tolvajok gyakran önkormányzati tisztségviselőnek, a nyugdíjbiztosító munkatársának, közüzemi szolgáltató munkatársának (pl. víz, gáz, villanyóra leolvasó, szerelő stb.), rendőrnek adják ki magukat, és így jutnak be a sértettek lakásába/házába. Ezután terelik el a gyanútlan áldozat figyelmét, és az általa korábban megmutatott rejtekhelyről ellopják a megtakarított pénzt, értékeket. A cselekmény elkövetéséhez pár perc elegendő és sokszor a kutatás nyomai is nehezen felfedezhetők.

További ismert „trükkök”:
• Bádogos, redőnyös, köszörűs, késélező, nyílászáró cserélő, háztól vásárló személyek
• „Unokás” csalás
• Balesetet szenvedett, bajba jutott személy

Megelőzési tippek, tanácsok:
• A kertkaput, lakásajtót mindig zárja kulcsra, akkor is ha otthon tartózkodik!
• Ha csengetnek, ellenőrizze, ki keresi, használjon biztonsági láncot, kémlelőnyílást!
• Lehetőleg ne vásároljon semmit a házaló árusoktól! (bizonytalan eredetű áruk, hamisított termékek, jótállás, garancia hiánya, a valós értéknél jóval magasabb ár stb.)
• Idegen személyeket soha ne engedjen be otthonába! Ha mégis beengedi, egy pillanatra se hagyja magára a lakásban!
• Ne váltson fel nagycímletű bankjegyet idegeneknek!
• Legyen jó viszonyban szomszédjaival, ha Ön is figyelmet szentel nekik, ők is jobban fognak figyelni, ha segítségre volna szüksége!
• Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt, az értékekeit soha ne hagyja elől!
• Soha ne valljuk be senkinek, hogy egyedül vagyunk, és ne áruljunk el magunkról semmit idegeneknek (telefonon sem)!
• A szolgáltatók szerelő munkatársai feladatuk végrehajtásakor arcképes igazolványukat és megbízólevelüket kérés nélkül bemutatják! Abban az esetben, ha igazolványukat mégsem mutatják meg, meg kell kérni őket arra, hogy igazolják magukat, ha a felszólításnak nem tesznek eleget nem szabad beengedni őket a lakásba, az udvarba!
• A közüzemű szolgáltatók díjbeszedőket nem alkalmaznak, pénzt személyesen nem hoznak, és nem is kérnek! 

__________________________________

Telefonálnak, hivatkoznak, hazudnak és csalnak...


Az elmúlt időszakban, megyénkben több alkalommal telefonos csalásokat követtek el a következő módon:

Az elkövető telefonon felhívja a sértettet és a telefonbeszélgetés során, magát hozzátartozónak (leggyakrabban unokának, a család barátjának stb.) kiadva arról tájékoztatja a hívott felet, hogy az egyik családtagját „baj” érte és pénzre lenne szüksége a bajbajutottnak, ezért valakit odaküldenek a pénzért. Általában ilyenkor – hosszabb-rövidebb idő múlva – a lakásnál megjelenik egy ismeretlen személy, aki a telefonhívásra hivatkozva a hozzátartozótól átveszi a pénzt. Ilyen esetekben előfordul, hogy az ismeretlen személy ügyvédnek, illetve hivatalos személynek adja ki magát.

Ezúton kérnénk Önöket, hogy hívják fel időskorú családtagjaik, ismerőseik, szomszédjaik figyelmét, hogy a különböző ürüggyel telefonáló idegenek által elmondottakat minden esetben ellenőrizzék le, és illetéktelen (ismeretlen) személyeknek ne adjanak át semmit, ne engedjék be őket az ingatlanjaikba!
Előfordulhat, hogy a telefonáló azt is elmondja, hogy a bajbajutott hozzátartozót nem lehet elérni telefonon, ilyenkor célszerű felhívni az érintetthez közelálló személyeket is.
A telefonálónak semmilyen körülmények között ne mondjanak információkat a családról és a lakcíműkről amennyiben erre irányuló kérdést tennének fel.
Kérjük Önöket, ha a fent leírthoz hasonló eset megtörténik, értesítsék a rendőrséget a 107-es vagy 112-es telefonszámokon.


Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Bookmark and Share

Vissza

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Hétfő: 13.00 – 16.00
Kedd: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 8.00 – 12.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00

Adóigazgatási ügyintéző ügyfélfogadása Kunszigeten:
Péntek: 10.30 – 13.00

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal ügysegédjének fogadóórája:
csütörtökön (minden páros héten) 13:45 – 14:30

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Póda István - 30/278-92-21
Némethné Frank Tímea - 20/428-61-03
hétfő 8:00-11:00, 14:00-16:00
kedd 8:30-11:30
szerda: 8:00-11:00, 14:00-16:00
csütörtök: 8:30-11:30
péntek: 10:00-13:00

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu