2024. julius 23. | Lenke, Brigitta, Apollinár

Álláspályázat - kisgyermeknevelő

12/21
11:43

Kunsziget Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kunsziget Község Önkormányzata - 4 fő-Kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, Kossuth tér 22. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A pályázó elsődleges feladata, hogy segítse a bölcsődei ellátásra jogosult (20 hetes-3 éves) kisgyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás és az önállóság kialakulását az egészséges kisgyermek testi és lelki fejlődését. Elősegítésére, követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei legyenek a pályázónak. Megjelenése legyen kulturált, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értéket közvetít, pozitív mintát ad, képviseli a helyi pedagógiai program szellemiségét. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt végzettség és szakképesítés, 
• A pályázó az 1997. XXXI. törvénynek illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően képes legyen a gyermekgondozási feladatok ellátására. 
• cselekvőképesség 
• büntetlen előélet 
• egészségügyi alkalmasság 
• magyar állampolgárság 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• A gyermekszerető, gyermekközpontú hozzáállás, kreatívitás és jó kommunikációs, empátiás készség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz 
• képesítést igazoló bizonyítvány másolata (folyamatban lévő szakirányú tanulmány végzéséről hivatalos igazolás az oktatást szervező intézménytől) 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
• motivációs levél 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 11. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lendvai Ivánné nyújt, a +36302269730 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Elektronikus úton Lendvai Ivánné részére a [email protected] E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat - a pályázati anyagok és esetleges személyes meghallgatás alapján - a fenntartó dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a pályázókat hallgassa meg személyesen, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítél a munkakör betöltésére. A pályázó sikeres eredményről írásban kap értesítést. Kinevezés esetén 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 15. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Kunsziget Község honlapja - 2020. december 21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunsziget.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Bookmark and Share

Vissza

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 13.00 - 15.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00

Az adóügyi előadó ügyfélfogadása:
Csütörtök: 8.00 - 12.00

 

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Dobos Marietta- +36 20/580-8057
Némethné Frank Tímea - +36 20/428-61-03
december 1-től
 
hétfőn: 13:00 - 15:00 óráig,
­kedden: 9:00 – 12:00 óráig
­szerdán: 9:00 – 12:00 óráig,
­csütörtökön: 13:00 – 15:00 óráig
­pénteken: 9:00 – 12:00 óráig
 
Időpont foglalás:
https://dobos-medical.reservio.com

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00
 

Településrendezési eszközök:

Kunsziget Község Településrendezési eszközei itt elérhetők

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu