2024. julius 15. | Örkény, Henrik, Roland, Bonaventúra

Álláspályázat - óvodavezető/intézményvezető

07/05
08:00

Kunsziget Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tündérvár Óvoda óvodavezető/intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.16-2026.08.15-ig szól-ig szól.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, József Attila utca 2/. A

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben, 20/20212. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 67. §-ában foglalt szakirányú felsőfokú végzettség,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Pedagógus munkakörben szerzett legalább 4 év szakmai tapasztalat,
• Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai Önéletrajz
• A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról
• Végzettséget igazoló okiratok másolata
• Az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó szakmai program
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lendvai Ivánné nyújt, a (+36) 30/226-97-30 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kunsziget Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9184 Kunsziget , József Attila utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kunsziget Község Önk , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető/Intézményvezető.
vagy
• Elektronikus úton Lendvai Ivánné részére a [email protected] E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. 20/A § (6) bekezdése alapján a pályázókat megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A véleményezésre jogosultak véleményeit mérlegelve, a kinevezésről és a vezetői megbízásról a képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Kunsziget Község hivatalos honlapja www.kunsziget.hu - 2021. július 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 5.

Bookmark and Share

Vissza

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 13.00 - 15.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00

Az adóügyi előadó ügyfélfogadása:
Csütörtök: 8.00 - 12.00

 

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Dobos Marietta- +36 20/580-8057
Némethné Frank Tímea - +36 20/428-61-03
december 1-től
 
hétfőn: 13:00 - 15:00 óráig,
­kedden: 9:00 – 12:00 óráig
­szerdán: 9:00 – 12:00 óráig,
­csütörtökön: 13:00 – 15:00 óráig
­pénteken: 9:00 – 12:00 óráig
 
Időpont foglalás:
https://dobos-medical.reservio.com

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00
 

Településrendezési eszközök:

Kunsziget Község Településrendezési eszközei itt elérhetők

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu